ul. Nowy Świat 45
32-061 RYBNA

+48 12 28 043 88
poczta@palus24.pl